De Wu Xing Kruiden Zienswijze

Om bij te dragen aan de gezondheid van het paard, heeft Wu Xing kruidenmengsels ontwikkeld dat gebaseerd is op een holistische kijk. Over de hele wereld zijn vele vormen van geneeskunst in gebruik. Er zijn drie belangrijke vormen die hoofdzakelijk worden toegepast:

1. De emotionele-spirituele geneeswijze 
(Ayurveda, Tibetaans, Sjamanisme, etc.). 
In de emotionele-spirituele geneeskunst die we kennen van de kruidengeneeswijzen van volkeren zoals de Indianen of Afrikaanse stammen, is de kennis verzameld over het genezen met kruiden en planten. 

2. De energetische geneeswijze 
(Chinese acupunctuur, etc.)
Uit het oosten kennen we de Chinese geneeskunst, waarbij ‘voorkomen is beter dan genezen’ het uitgangspunt is. Deze geneeskunst die al meer dan 5000 jaar bestaat, gaat uit van een grote verbondenheid met de natuur en de fundamentele krachten die daarin naast en met elkaar bestaan.

The Wu Xing Herbs Views
To contribute to the health of the horse, Wu Xing herbal mixtures developed based on a holistic view. All over the world are many forms of medicine in use. There are three major forms which are mainly applied:

1. The emotional-spiritual healing 
(Ayurveda, Tibetan, shamanism, etc.). 
In the emotional-spiritual medicine that we know of the herbal medicine of peoples such as Indians or African tribes, is the knowledge gathered on the healing with herbs and plants. 

2. The energetic medicine 
(Chinese acupuncture, etc.)
From the East, we know the Chinese medicine, where "prevention is better than cure ' is the starting point. This medicine who has over 5000 years, assumes a large connection with nature and the fundamental forces that exist in it next to and with each other.

 

Ce mélange à base de plantes sont compilées sur la base du caractère de votre cheval.

This herbal mix are compiled on the basic of the character of your horse.

de vijf elementen zijn:

 water

 hout

 vuur

 aarde

 metaal

les cinq elements

L´eau

Bois

Feu

Terre

Metal

©Equine Naturelle. Proudly created with Wix.com